insanlar

2006-10-30 01:41:00

  İnsanlar ve İnsancıklar: Dolu dolu bir yaşam  için; zengin olmak, kültürlü olmak veya ünlü bir kişi olmak olmak yeterli değildir. Her şeyden önce kişi insan olabilmeli ve insanlık her vasıftan önce gelebilmelidir. İnsanlık kendini ve tüm insanları sevmek ve tüm insanların hak ve hukuklarına saygı duymak ve göstermektir. Herkesi  aynı ölçüde sevmek mümkün olmasa bile, herkese insani muamele yapmak ölçüsünde insanca davranışlara yönlendirmek insanlık görevidir. İnsanlık, kişinin kendi menfaatleri ile başkalarının çıkarlarını bir denge içinde tutabilmektir. Önemli olan insanın sağlıklı, iç huzurlu ve mutlu olmasıdır. Öncelikle insanlık korkusunda bir aşama yapılamadıysa, iç huzurlu, mutlu hatta ruhsal açıdan sağlıklı olmak zorlaşır. Peki yukarıda sözünü ettiğimiz türde vasıflara sahip olmayan insan nedir? Bunun dışındaki tiplere = insancık =  demek mümkündür. İnsancık insanlık duygularını tam anlamıyla geliştirememiş insan demektir. Hepimizin  maskeleri olduğunu biliyor musunuz ?. Hatta bazıları kendilerini dış etkenlerden, eleştirilerden korumak için maskelerini devamlı kullanırlar. Minik çocuk hislerini gizlemeden ifade eder. Yaş ilerledikçe, kontrollu şekilde ifade etme dönemi başlar; yetişkin çağda ise maskeleme başlar. Patronunuzu sevmeseniz bile hislerinizi dile getiremezsiniz. Daha bir çok örnek vermek mümkündür. Maskeleme oyunu bu şekilde devam eder gider. Oysa- değişik olmak, cesurca, duyduğumuz hisleri ve düşünceleri akılcı bir şekilde ifade etmek, bize çoğu kez saygınlık getirir. Bütün insanlar hemen, hemen her toplulukta kendini yüceltir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken, ifade edilen açık sözlülüğün akılcı bir şekilde ortaya konmasıdır. Şahsiyetli insan inançları olan insan demektir. Maskesiz, herkes tarafından takdir edilen bir insan olmak istiyorsanız, şu hususlara dikkat etmelisiniz. Değişik olmaktan korkmayın. Başarılı insanların hayat hikayelerini okuyun. Mükemmel insanlardan korkmayın. Daima ke... Devamı