nasıl bir ebeveynsiniz

2006-10-30 14:33:00

Nasıl bir ebeveynsiniz?Çocuğun karakterinde ebeveyni büyük rol oynuyor. Psikologlar ebeveynlik tarzlarını 4 grupta inceliyorlar. Peki siz hangi gruba dahil olduğunuzu biliyor musunuz?Birinci yaştan itibaren çocuk yetiştirme işi çok daha zor ve komplike bir hale geliyor. Artık çocuğun bakımının yanı sıra eğitimi, disiplini, kurallar ve sınırlar da, çocuğun karakterinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. İşte bu noktada ebeveynlik tarzınız büyük önem taşıyor. Elele Çocuk ve Aile Psikolojik Danışmanlık Gelişim ve Eğitim Merkezi Psikoloğu Bihter Mutlu Gencer ebeveynlik tarzlarını ve bunların çocuk üzerindeki etkilerini sıraladı:1. OTORİTER EBEVEYNLERBu grup içinde yer alan anne-babalar, ebeveyn merkezli ve kurallıdırlar. Kurallara uyulması her şeyden daha fazla önemlidir. Sınırlar fazla kalın çizilmiştir ve anne-babalar eğer bu limitleri koymazlarsa çocuğun kötü olacağını düşünürler. Mükemmeliyetçidirler. Çocuğu sürekli eleştirirler, emirler verirler. Öte yandan bu anne babalar her şeyden önce kuralların uygulanmasına odaklandıkları için, çocuğa yeterince sevgi veremezler. Çocuklarda kişiliklerine ve seçimlerine saygı duyulmaması nedeniyle, zaman içinde öfke ve intikam duyguları birikmeye başlar. Özellikle ergenlik dönemine geldiklerinde başkaldırı çok fazla görülür.2. HOŞGÖRÜLÜ EBEVEYNLERBu gruptaki anne-babalar çocuk merkezlidir. Çocuğun sevilmesi ve kendisini değerli hatta biricik hissetmesi her şeyden daha önemlidir. Bu tarzın kullanılmasında en büyük problem ise kuralların bulunmamasıdır. Anne-babalar hiçbir kural koymak istemezler. Çocuk anne-baba üzerinde yanlış bir otorite geliştirmeye başlar. Büyüdükçe istekler de büyür. Anne-baba bir süre sonra kendisini çocuğun kölesi gibi hissettiğinde ise doğal olarak öfke gelişir. Evdeki kuralsızlık ev dışında da çocuğun başına dert olur. Arkadaşlık ilişkileri gelişemez ve ömrü boyunca yalnız kalabilir.3. İLGİSİZ EBEVEYNLERBu gruptaki ebeveynler çocuğu reddedici, çocuk gelişimine duyarsız, kuralsız ve talepsiz tutumlar iz... Devamı

TÜRKLERİN İSLAMİYET İLE TANIŞMASI

2006-10-28 19:54:00

               Türkler  İslamiyetle tanışması  göç yollarında  ilerlerken müslümanların emirlerinden islama da vet edilmişler,elçiler vasıtasıyla islamı  tanımışlar, Türklerin örf ve adetleri,gelenek ve görenekleri  Yeni doğan bu dine  uygun olduğunu  görmüşler       toluluklarhalide     İslamiyeti  seçmiler yıllar geçtikçe  İslamiyetTürkler arasıda  hızla ilerledi,Bütün  Türk toplulukları  müslüman oldular,  Devlet olarak ilk olarak Kara Hanlı Türk Devleti İslamiyeti  kabul ettiler  Türkler İslamiyeti o kadar içlerine sindirdilerki gittikleri yerlere İslamiyeti götürmüşler  ve yaymışlardır,İSLAM  Türkler için  herşeyden  önce gelen  ilahikelimetullah için  savaşmışlar, Arap emevi devleti  kudretini yitirmiş  dağılma  sürecinde  İslamın bayrağını devir alarak  ANADOLUya  Avrupaya hatda Dünyanın her köşesine  İslamiyeti yaymışlar onun uğrunda binlerce,on binlerce şehitler vermişler,  nerede bir müslüman toplum zarar görse oraya koşmuşlar, Türkler islamiyetle  o kadar iç içe olmuşlarki AFRİKADA,ASYADA,AVRUPADA  ve Dünyanın her yerinde TÜRK deyince müslüman, müslüman  deyince de  Türklük  yaad edilmiş oluyor,İslamiyet ve Türklük etinen  tırnak gibi, ruhla beden  gibidir,   Devamı

TÜRK İSLAM SENTEZİ

2006-10-24 23:31:00

         Türklük Türk kelimesinin kökeni kök,gök,türük Kelimelerinden türemiş olup ,günümüze kadar değ işerek en son hali türk olmuştur.Tükler çeşitli vesilelerle Milattan  önce ve milattan sonra     ORTASYA' dan Avrupaya göçerek yada savaşarak gelmişler   yalnız  gittikleriyerler   Avrupa   olmayıp, aynı dönemlerde Güney asya yani orta doğu ve  afrika  'ya    yani  mısır devletinin  bullunduğu  yerlere kadar gelmişler  hatda bağzı araştırmcılar mısır piramitlerinin yapılışında  çalıtıklarını  söylemektedirler,  Türkler in bir kısmı da  Anadoluya gelip sümer devletini kurdukları günümüz araştımacıları tarafın dan jeolojik ve etloljik araştırmalar ışığında sümerlerin Türk olduğ,Türkler gibi yaşadıkları (alman araştırmacılar) tarafından yapmış oldukları    bulgular neticesinde    sümerlerin   Anadoluya  ilk gelen Türklerden olduğu kabul edilmektedir,                 Türklerin  asyadan enbüyük göç hareketi milattan sonra200 yıllarında olmuştur çünkü bu yıllarda asyada büyük kuraklıklar olmuş ,kuraklıklarda kıtlıklar getirmiş olduğundan  göçe mecbur olmuşlar kuraklık nedeniyle hayvanlarına yedirecek ot bile bulamamışlar,Bu nedenle obalar halinde goç etmeye başladılar bir kısmı kuzeye  bir kısmıda güneye doğru   göçtül     Türkler  gittikleri yerlere örflerini ve ananelerini de  götürdüler ,           er, Göç yollarında otlak bulunan yerlerde konaklayıp daha iyi yerler bulanakadar oralarda kaldılar,Bazıları yerleşirken diğerleri göç etmeye devam ettiler ,Türkler gittikleri yerlerde devletler kurmuşlar,devletler yıkmışlar bual... Devamı